Arne om seg

Motorsagkunstnar Arne Askeland


Eg starta som liten gutt (11års-alder) med modellering i keramikk samt å skjære ut små figurar i tre. Eg  har ein medfødt lidenskap for å forme!  Og avslutta grunnskulen med høgaste karakter (S) i forming. Eg har og dreve med krullskurd og karveskurd i ung alder.

Eg har gått i lære hjå Rick og Randy Boni frå USA, kjende skulpturskjærarar i verdensklasse, med motorsag som hovudverktøy, og  arbeider til dagleg som billedhoggar i eige studio på familiegarden på Askeland, eller eg reiser rundt på skulpturerings-oppdrag. I tillegg går tida med til å halda slektsgarden i hevd.

Eg er utdanna coach ved Ringom instituttet, og har div. instruktør- og lederkurs frå forsvaret og HV.

Eg driv og kulturbedrifta Askeland kunstnargard på Osterøy, saman med sambuar Linda Fosse.

 Mitt mål er å skapa ein Norrøn gudepark i Noreg!
Kor han skal vera?

Vel, da gjenstår og sjå.

 

Arne

                         Medlem av Norsk Billedhoggerforening