"Korleis starta med motorsagkunst"

GRATIS opplæringsserie

Alt du treng å veta for å starta med motorsagkunst.

Fleire og fleire oppdagar motorsagkunst, eller skulpturskjering med motorsag.
I denne GRATIS videoserien får du læra alt du treng å veta for å koma igong. Du får ein video kvar dag i 3 dagar.
Helsing Arne Askeland, Motorsagkunstnar.

Klikk her for å starta opplæringa

Kor får eg tak i utstyr?

I den første videoen får du veta kor du får tak i det utstyret eg anbefalar deg å starte med, samt link til forhandlar eg anbefalar.

Kan eg bruka den saga eg har?

Idenne videoen får du veta kva som skal til for at du kan byggja saga du har om med spesial-utstyr. Du får óg sjå korleis eg byggjer om ei heilt vanleg sag til ei sag med spesialutstyr.

Korleis filar eg kjedet?

I denne videoen får du læra den beste måten å fila kjedet på. Du kjem aldri til å fila på ein anna måte etter at du har lært dette!

Close

"Ready when you are"

Eg er klar når du er klar!