Referansar

 

 

     Søreide kyrkje, Bergen

        v/Elisabeth R. Andersen

 

      Produkt: "Julekrybbe", levert 2013

      Gloppen Camping, Norfjord

      v/Rune Kjørvik

 

      Produkt: Vikingfrue & Eidehøvdingen, levert 2012

       Fosseheimen naturpark, Viksdalen i

      Sogn og Fjordane

     v/ Karina Hetle Solheim

 

      Produkt: Diverse figurar, levert 2013

Samarbeidspartnarar

WWW VERKTØY AS

Design by Fosse Design © 2016

All rights reserved Arne Askeland